From Listopad 2014

Ocieplanie ścian

Dzisiejsze budynki olbrzymią część ciepłą tracą przez ściany. Nie będę tu rzucać procentami, zgadując, czy jest to liczba bliższa 20%, czy 40%, bo zależy to od całej konstrukcji domu. Można to jednak nawet na etapie dość łatwo policzyć, łącznie z rocznym kosztem ciepła uciekającego właśnie przez ściany.

A ja się nadziwić nie mogę, że ludzie nie zamierzają domów ocieplać bardziej, niż tego wymagają przepisy. Czytaj resztę wpisu